6 februari 2020

Oud deelnemer Thomas vertelt zijn Persoonlijk verhaal.
Hij worstelde met veel angst, depressiviteit en was verslaafd.
‘ Ik kwam mijn huis bijna niet uit, had de gordijnen dicht,
mijn leven is totaal veranderd.”

Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen of na te praten in een kleine groep.

Je bent van harte welkom op deze avond!

Vanaf 19:15 uur is er koffie en thee, om 19:30 uur start programma.
Basisschool In de lichtkring, Naarderweg 2, Zeewolde