12 STAPPEN

De opbouw van het Celebrate Recovery programma is gebaseerd op de 8 principes vanuit de zaligsprekingen in de Bergrede, die Jezus Christus als onderwijs heeft gehouden op een berg. 

De 8 principes zijn uitgewerkt in 12 stappen. Bij Celebrate Recovery doorlopen we samen deze stappen op onze weg naar herstel.

1. Ik geef toe dat ik machteloos sta tegenover mijn pijn, verslaving en verkeerde gewoonten en dat ik deze niet meer in de hand heb.

Ik weet dat ik door en door slecht ben, tenminste wat mijn oude natuur betreft. ik kan het goede niet doen. ik wil het wel, maar ik kan het niet. (romeinen 7:18)

2. Ik geloof dat God bestaat, dat ik belangrijk voor Hem ben, en dat Hij kracht heeft om mij te herstellen.

God is onder u aan het werk. hij zorgt ervoor dat u hem graag wilt gehoorzamen en dat u ook doet wat hij van u vraagt. zo bereikt hij zijn doen. (Filippenzen 2:13)

3. Ik besluit om mijn leven en mijn wil over te geven aan Gods leiding en zorg.

Ik zeg u daarom, broeders, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al Zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn; heilig, zodat het een vreugde voor God is. Als u zich bedenkt wat Hij voor u heeft gedaan, is dat toch niet teveel gevraagd? (Romeinen 12:1)

4. Onder Gods leiding onderzoek ik mijn leven op een open en eerlijke manier.

Laten wij in plaats daarvan onszelf maar eens goed onderzoeken, onze schuld bekennen en terugkeren naar de HERE. (Klaagliederen 3:40)

5. Ik geef mijn fouten toe, precies zoals ze zijn, aan God, aan mezelf en aan anderen.

Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking. (Jakobus 5:16)

6. Ik geef God de ruimte om mij te bevrijden van mijn verkeerde denk- en gedragspatronen.

Als u beseft dat u klein bent voor de Here, zal Hij u verheffen. (Jakobus 4:10)

7. Ik vraag God om vergeving van mijn zonden en om mij te herstellen waar ik in gebreke bleef.

Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonden. (1 Johannes 1:9)

8. Ik maak een lijst van alle personen die ik schade heb berokkend en ben bereid om het met hen in orde te maken.

Wilt u dat anderen goed voor u zijn? Wees dan zelf ook goed voor hen. (Lucas 6:31)

9. Ik maak het, indien mogelijk, weer goed met die mensen, tenzij ik hen of anderen hierdoor opnieuw beschadig.

Stel dat u in de tempel voor het altaar staat om God een offer te brengen. Als u zich daar dan herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, moet u het offer naast het altaar laten liggen. Ga eerst naar uw broeder, maak het met hem in orde en breng daarna pas uw offer aan God (Matteüs 5:23-24)

10. Ik ga door met mijn persoonlijk zelfonderzoek en als ik fouten tegenkom, belijd ik die meteen.

Als u denkt dat u nooit zover zult gaan, moet u oppassen om niet te zondigen. (1 Korintiërs 10:12)

11. Ik zoek manieren om mijn persoonlijke relatie met God te verdiepen door bidden en bijbellezen, om zo Zijn wil te leren kennen en de kracht te krijgen om Zijn wil te doen.

Laat uw hart vol zijn van Christus’ Woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en u wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in de psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Here. (Kolossenzen 3:16)

12. Het gevolg van deze stappen is dat ik als persoon veranderd ben. Ik probeer deze boodschap van herstel aan anderen door te geven en deze principes in mijn doen en laten in de praktijk te brengen.

Broeders, als iemand op iets verkeerds wordt betrapt, moet u (als mensen die door de Geest geleid worden) hem vriendelijk terechtwijzen. Vergeet niet dat u zelf ook in de verleiding kunt komen iets verkeerds te doen. (Galaten 6:1)