8 PRINCIPES

Celebrate Recovery (CR) betekent: ‘vier je herstel’.

Het acrostichon H-E-R-S-T-E-L-D, staat voor de acht principes. Ieder principe hangt samen met één van de principes uit de zaligsprekingen, met uitzondering van stap 7.

1. Hoogmoed bekennen; Gelukkig zijn de armen van geest.

2. Erkennen dat God bestaat; Gelukkig de treurende want zij zullen getroost worden.

3. Radicaal kiezen voor God; Gelukkig de zachtmoedigen.

4. Schuld belijden; Gelukkig wie zuiver van hart zijn.

5. Toelaten van Gods wil; Gelukkig zijn zij wier grootste wens het is om Gods wil te doen.

6. Evalueren van al mijn relaties; Gelukkig die barmhartig zijn voor anderen. Zalig de vredestichters.

7. Leven met God; door stille tijd met God wordt je in staat gesteld zelfonderzoek te verrichten, bijbel te lezen en te bidden.

8. Delen vanuit ervaring; Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden.