Coach

Wanneer je meedoet met een 12 stappengroep, is het de bedoeling dat je vanaf deelnemersgids 2 een coach/ buddy hebt. Dit is een ontzettend belangrijke factor wanneer je de 12 stappen van CR doorloopt.

Hieronder een beschrijving. Het is verstandig om de persoon in kwestie deze pagina te laten lezen voordat jullie afspreken met
elkaar verder te gaan. 

Heb je na het lezen van het onderstaande nog vragen? Over je coach, ben je coach en heb je vragen?, dan kun je contact opnemen met onze coach coördinator Johan: coachcrzeewolde@gmail.com

Wat zijn de kenmerken van een goede coach?


Wat omgaat in een mensenhart is als diep verborgen water, iemand met inzicht brengt het naar boven.” (spreuken 20:5) Als je op zoek bent naar een geschikte coach, let dan op de volgende kwaliteiten: Leeft hij naar wat hij gelooft? Houdt hij zich aan de 8 principes? Groeit hij in zijn relatie met Jezus Christus? Uit hij de wens om anderen te helpen op weg naar hun herstel? Betoont hij medeleven, hoop en zorg, maar behandelt hij je niet als een zielig persoon? Kan hij goed luisteren? Is hij sterk genoeg om je te confronteren met je ontkennings- en uitstelgedrag? Biedt hij nuttig advies? Kan hij zijn eigen problemen goed met anderen delen? 

Wat wordt er van de coach verwacht?


Hij is er voor je wanneer het nodig is om bepaalde zaken uitvoerig te bespreken die te persoonlijk zijn, of die te lang zouden duren om in de kleine groep te bespreken. Je coach staat voor je klaar in tijden van crisis of dreigende terugval en fungeert als klankbord door een objectieve kijk op de zaken te geven. Hij moedigt je aan de principes goed uit te werken. Let op: hij neemt het niet van je over! Het belangrijkste: hij probeert een levensstijl te volgen die het resultaat is van de acht principes. (Hij erkent dat hij God nodig heeft in zijn leven.) Als er problemen ontstaan tussen jou en je coach neem dan contact op met de leiders van CR.

Hoe vind ik een coach?

Je coach moet van het zelfde geslacht zijn als jijzelf! Zorg dat je de persoon eerst wat beter leert kennen voordat je hem vraagt jouw coach te worden. Vraag iemand die je goed kent, die voldoet aan de voorwaarden van een coach en bereid is in je te investeren. Overhandig hem/ haar deze informatie. Als het moeilijk voor je is zo iemand te vinden, vraag dan je gespreksleider of er een coach uit de gemeente beschikbaar is.

Hoe vaak en op welke manier spreek ik af met mijn coach? 

In principe ben jij degene die initiatief neemt om met je coach af te spreken. Je kunt elkaar face to face ontmoeten, maar je kunt ook telefonisch afspreken. Ga er van uit dat je maximaal 1 keer per week afspreekt en minimaal 1 keer per 3 weken. Dat zal er van afhangen hoe jouw proces verloopt. Het is wenselijk om je coach zo vroeg mogelijk in jouw proces te betrekken. Vanaf het tweede boekje is het verplicht om een coach te hebben.